ASSEGNATZIONI DI ÀREAS, IN DERETU DE PROPRIEDADI A PRIVAUS, IN S'ÀMBITU DE SU PIANU PO S’EDILÌTZIA ECONÓÒMICA E POPULARE (P.E.E.P.) - LOCALIDADI MITZA ARRÀMINI

bandu de cuncursu

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023